Годишни отчети на „Дигитално общество Търговище”
Година
Отчет
2022